Téměř v centru Zlína vyroste nový zlínský sportovní resort dostupný široké veřejnosti

16.12.2011 17:29

Tiskové prohlášení

Zlín – Společnost Sporthouse CZ Corporations, s. r. o., ústy svého generálního ředitele Michala Cepka tímto vyjadřuje více než pozitivní kvitanci k finalizaci legislativního procesu schvalování Územního plánu Statutárního města Zlína. Je to jeden z posledních kroků, který byl potřebný pro zahájení příprav budování ojedinělého sportovního resortu a turistické atrakce nejenom města Zlína, ale celého Zlínského kraje, který bude mít také ekonomický význam pro širokou podnikatelskou veřejnost. Společnost tímto sděluje, že uskuteční veškeré možné kroky vedoucí k tomu, aby jednotlivé prvky byly co nejvíce dostupné široké veřejnost.

Před výčtem jednotlivých součástí by rád generální ředitel Michal Cepek vyjádřil poděkování všem zúčastněným v daném procesu schvalování Územního plánu: „Chtěl bych tímto vyjádřit poděkování všem, kteří nám pod dobu čtyř let pomáhali s přípravami celého projektu, s výpůjčkami pozemků či dalších a mají ať už větší či menší podíl na jednotlivých částech projektu. Především bych ale chtěl poděkovat vedení města Zlína, bez jehož pomoci a téměř stejné zapálenosti ve stejnou věc by nebyl Územní plán schválen, natož v této podobě. Bojovali jsme a i nadále bojujeme za stejnou věc. Stejnou věc, která bude přínosná všem, a to je dobře.“

Do slíbeného výčtu aktualizací daného prostoru zcela jistě patří krom jiných prodloužení stávající sjezdové dráhy, a to na 946 metrů délky směrem k vrcholku kopce Barabáš. Na vrchol tohoto kopce se budou moci dostat návštěvníci pomocí nové čtyřsedačkové lanovky, jejíž zahájení budování je naplánováno již na duben příštího roku. Jedním dalších střípků celé skládačky je bobová dráha, která se bude klikatit z vrcholku dolů o plánované délce 1520 metrů. Ruku v ruce se společností SNOWPLAN, která je generálním projektantem rozvoje Areálu J. Šperky – Svahu Zlín, připravujeme další neméně zajímavé části vznikajícího zlínského sportovního resortu – hotel, restaurace, vinný sklep, relaxační služby a také nezbytný „větší koutek“ pro děti.

Nesmíme také zapomenout zmínit, že tuto aktualizaci Územního plánu, která prošla finálním schvalováním, s námi mohou obyvatelé města Zlína přijít oslavit na konci roku přímo do Areálu J. Šperky – Svahu Zlín, kde proběhnou také samozřejmé oslavy konce roku a přivítání roku nadcházejícího. Pozváni jsou také vrcholní představitelé města Zlína.